Handicap dílny

Říká se, že člověk má 5 smyslů: zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Některý je vyvinutý lépe, některý hůře. Příroda nás částečně obdařila vlastní kompenzační pomůckou, to když zrak nestačí, pomůže sluch, když čich nestačí, pomůže zrak. Někde ovšem ani to nestačí, a to pak uvítáme setkání s člověkem, který je vybaven smyslem šestým. Všimne si ne toho, co neumíme, ale toho, co umíme a nasměruje nás tak, abychom v sobě objevili skrytý potenciál, poznali radost z překonání překážek a z objevení nového umu.

V atelieru 6tej smysl nás baví využívat šestého smyslu k objevování nových talentů a vzájemně sdílet své umy. Rozdělení dílen je tudíž jen orientační, ve skutečnosti se činnost jednotlivých dílen navzájem prolíná.

 

Keramická dílna

V keramické dílně používáme kvalitní Rudolfovu hlínu a vlastní fantazii. Klienti se seznámí s technikami práce s hlínou, přesto každý výrobek v sobě nese jejich otisk, povahu, momentální náladu. Keramicka dílna slouží k terapii, ale k i setkávání lidí s chutí tvořit.
 

Tkalcovská dílna
Ovčí rouno, které používáme k výrobě našich výrobků, pochází od ověřených chovatelů, kteří s námi spolupracují již mnoho let. Rouno si zpracováváme sami, od samotného stříhání, praní, kramplování, barvení, přes spřádání (např. na klasickém kolovratu), nebo plstění, až po širokou škálu výrobků z opravdové přírodní ovčí vlny.

 

Hudební dílna

Ptákoplaš je hudební těleso i hudební dílna s prvky muzikoterapie. Je otevřená všem, kdo chtějí udělat třeba i malý krůček v hudbě dál, projít bránou u Podivena a objevit nový prostor plný hudebních překvapení a přitom se i pořádně zasmát.